Days-36 Hours-18 Minutes-49 Seconds-32

นับถอยหลังสู่วันงานเทศกาล

9-11 พฤศจิกายน 2561

ณ สะพานหินจ.ภูเก็ต

ประเภทการแข่งขัน
และกิจกรรม

  • ระยะ 42.195 กม. / 21 กม. / 10 กม.
  • วิ่งเจลลี่บีชรัน
  • วิ่งคัลเลอร์ฟันรัน
  • รันนิ่งเอ็กซ์โป

เริ่มลงทะเบียน

ล่วงหน้าราคาพิเศษ

ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม

เป็นต้นไป

for WEB-07-02

ติดต่อ

เตรียมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับนักวิ่งไทย

14 จังหวัด ภาคใต้