รางวัล

รางวัล

OVERALL CAREGORY

DISTANCE

GENDER

1st Place

2st Place

3st Place

4st Place

5st Place

Marathon
(42.195 km.)

M/F

30,000 THB

15,000 THB

10,000 THB

7,000 THB

4,000 THB

Half Marathon
(21.1 km.)

M/F

15,000 THB

10,000 THB

7,000 THB

5,000 THB

3,000 THB

THAIS CATEGORY

DISTANCE

GENDER

CATEGORIES

1st Place

2st Place

3st Place

4st Place

5st Place

Marathon
(42.195 km.)

M/F

18-29, 30-39,
40-49, 50-59,
60+

10,000 THB

7,000 THB

5,000 THB

3,000 THB

2,000 THB

Half Marathon
(21.1 km.)

M/F

16-29, 30-39,
40-49, 50-59,
60+

7,000 THB

5,000 THB

3,000 THB

2,000 THB

1,000 THB

Mini Marathon
(10 km.)

M/F

12-19, 20-39,
40-49, 50-59,
60+

5,000 THB

3,000 THB

2,000 THB

หมายเหตุ:

  • 1. ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย 5%
  • 2. นักวิ่งชาวไทยที่ได้รับรางวัลทั้งประเภทโอเวอร์ออล และประเภททั่วไปสำหรับชาวไทย จะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียงแค่รางวัลเดียวเท่านั้น
  • 3.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อในระบบลงทะเบียนการแข่งขัน และจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัย
  • 4. กลุ่มอายุ คำนวณจากอายุจนถึงวันแข่งขัน

ติดต่อ

เตรียมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับนักวิ่งไทย

14 จังหวัด ภาคใต้