การรายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขัน

การรายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขัน

หลักฐานสำหรับการรับ RACE PACK

1. หมายเลข BIB

2. บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

หมายเหตุ

  • ในกรณีรับแทนผู้อื่น ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต พร้อมหมายเลข ณ ของเจ้าของ BIB มาด้วย
  • หมายเลข BIB จะมีอีเมล์แจ้งผู้ลงทะเบียนทุกคนหลังจากปิดการรับสมัครทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อ

เตรียมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับนักวิ่งไทย

14 จังหวัด ภาคใต้

OFFICIAL PARTNERS