การรายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขัน

การรายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขัน

รายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10:00 – 19:00 น. ณ บริเวณสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

พิกัด : 7.86463, 98.3999

กิจกรรมรันนิ่ง เอ็กซ์โป

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10:00 – 19:00 น. ณ บริเวณสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

หลักฐานสำหรับการรับ RACE PACK

1. หมายเลข BIB

2. บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

หมายเหตุ

  • ในกรณีรับแทนผู้อื่น ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต พร้อมหมายเลข ณ ของเจ้าของ BIB มาด้วย
  • หมายเลข BIB จะมีอีเมล์แจ้งผู้ลงทะเบียนทุกคนหลังจากปิดการรับสมัครทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อ

เตรียมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับนักวิ่งไทย

14 จังหวัด ภาคใต้

OFFICIAL PARTNERS