กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่, 11 พฤศจิกายน 2561

มาราธอน

ระยะทาง
42.195 กิโลเมตร

เวลาปล่อยตัว
03.35 น.

เวลา Cut off
6 ชม.30 นาที

ณ สะพานหิน

ฮาล์ฟ
มาราธอน

ระยะทาง
21.1 กิโลเมตร

เวลาปล่อยตัว
05.00 น.

เวลา Cut off
3 ชม.30 นาที

ณ สะพานหิน

วันเสาร์ที่, 10 พฤศจิกายน 2561

มินิมาราธอน

ระยะทาง
10 กิโลเมตร

เวลาปล่อยตัว
05.30 น.

เวลา Cut off
2 ชม.

ณ สะพานหิน

เจลลี่ บีช รัน

ระยะทาง
5 กิโลเมตร

เวลาปล่อยตัว
16.00 น.

ไม่มีเวลา
Cut off

ณ หาดในหาน

คัลเลอร์ ฟัน รัน

ระยะทาง
4 กิโลเมตร

เวลาปล่อยตัว
16.30 น.

ไม่มีเวลา
Cut off

ณ ธัญญปุระ

คัลเลอร์ ฟัน รัน

ระยะทาง
1.5 กิโลเมตร

เวลาปล่อยตัว
16.40 น.

ไม่มีเวลา
Cut off

ณ ธัญญปุระ

ติดต่อ

เตรียมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับนักวิ่งไทย

14 จังหวัด ภาคใต้